Csütörtök, 2021-10-28, 16:36
Belépési neved: Vendég | Csoport "Vendégek"Üdvözöllek Vendég | RSS
Főoldal | Regisztráció | Belépés                                                                     
Keresés
Naptár
«  Október 2021  »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Felhőkép Hőtérkép
Partnereink

Körkérdésünk
Láttad a "Hiszem ha látom" bemutatót?
Összes válasz: 34
Társoldalak:
 • Országos Mentőszolgálat
 • Mentődolgozók Önálló Szakszervezete
 • Magyar Légimentők
 • Oktatási portál
 • Facebook oldalunk
 • Bácsalmás honlapja
 • Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
 • Fő Támogatóink  Mentett bejegyzés
  Statisztika

  Kuratórium

   

  2014 áprilisában kezdődtek a Bácsalmási Mentő Alapítvány alapításának munkálatai. Hosszas jogi eljárást követően 2015. április.16-i keltezéssel határozat érkezett a Kecskeméti Törvényszékről, miszerint bejegyzésre került a Bácsalmási Mentő Alapítvány. 

  Az alapítvány Alapítója: Dr. Kőhidi Csaba

  Az alapítványt az alapítványi kuratórium működteti, mely hét főből áll.

  A kuratórium elnöke: Vicsek János

  Kuratóriumi titkár: Farkas Gábor

  Tagok:

            Baranek Ferenc (vállalkozó)

            Farkas Zoltán (mentőszakápoló)

            Dr. Kőhidi Csaba (mentőorvos, háziorvos)

            Németh Balázs (Bácsalmás Város Polgármestere)

            Rábl János (vállalkozó)

            Sinka József (mentőszakápoló)

   

  Idézet az alapítványi Alapítói Okiratból:

  "6)           Az Alapítvány kezelő szerve:

   

    Az Alapítvány kezelője az Alapító által e célra felkért hét fős Kuratórium. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve.

  .1.      Kuratóriumi jogviszony és összeférhetetlenség

   A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre jön létre, az elfogadó nyilatkozat aláírásával.

   

   A tagok aláírásukkal kijelentik, hogy a Ptk. 3:22. § -ban foglaltak szerint kuratóriumi tisztségükkel szembeni követelmények és kizáró okok nem állnak fenn. Egyben nyilatkozik, hogy az alapítvány alapító okiratát teljes egészében megismerte, és vele szemben az alapító okirat szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn. Nyilatkozik a Ptk. 3:397. § -ban foglaltak szerinti, kuratóriumi tagságának akadálya nincs.

   

   A kuratóriumi tagság megszűnhet: visszahívással, lemondással, elhalálozással.

   

   A kuratórium tagjai körében bekövetkezett személyi változások bejelentésére az Alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé az Alapító jogosult.

   

    A Kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában látják el, az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzett munkájukért azonban költségtérítés illeti meg őket.

   

  6.2.      A kezelő hatásköre, feladatai, működése:

   

    Az Alapítvány képviselője természetes és jogi személyek irányában a Kuratórium elnöke önállóan, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára önállóan. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a Kuratórium elnöke által esetenként írásban felkért kuratóriumi tag, a felkérés időtartamára, ugyancsak jogosult az Alapítvány képviseletére. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium elnökét és titkárát illeti meg, együttesen. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratórium Elnöke és titkára együttes aláírása szükséges.

   

   A Kuratórium évente két alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. Az ülések összehívásáról a titkár, levezetéséről az elnök gondoskodik.

   A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.     A Kuratórium összehívható bármely két tagjának írásban benyújtott kezdeményezése alapján is.  A napirendet a titkár állítja össze, azonban bármelyik kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni. A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a Kuratórium tagjainak huszonöt százaléka plusz egy fő jelenléte szükséges. A döntések nyílt szavazással. egyszerű többséggel születnek. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell kezdeményezni. A Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke vagy titkára és a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti.

   

  6.3.    A Kuratórium az Alapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodhat vagyonával, szolgáltatásokat nyújthat, együttműködhet hazai és nemzetközi intézményekkel és alapítványokkal. Amennyiben az Alapítvány munkáltatóként is funkcionál, a munkáltatói jogokat az alapítvány alkalmazottaival szemben a Kuratórium titkára gyakorolja.

   

   A Kuratórium bármely jogi személynek okozott károkért a Ptk. 3:24.§ szabályozás figyelembevételével felel.

   

  6.4.     A Kuratórium összehívásáról az elnök köteles gondoskodni. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően, írásban, ajánlott levélben, értesülnek és az ülés tárgysorozatáról, leírást kapnak.

  A kuratóriumi ülések időpontjáról és napirendjéről a meghívót az ülés időpontja előtt 8 nappal meg kell küldeni, illetve az Alapítvány saját internetes honlapján (www.bacsmentok.eu) nyilvánosságra kell hozni.

   

    A Kuratórium ülései nyilvánosak.

   

  A Kuratórium döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

   

  6.5.     Az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást - közvetlen vagy közvetve – a Kuratóriumban az Alapítvány vagyonának felhasználására. A Ptk. 3:397. § szerint az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.

   

   Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek, többségben a Kuratóriumban. E személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

  Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban.

   

  6.6.        A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

  a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

  b)     bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

   

  6.7.            A Kuratórium kizárólagos hatásköréhez tartozik:

   

  a.)   az   Alapítvány céljainak, tevékenységének minél szélesebb körű megismertetése,

  b.) az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala,

  c.) az alapítványi célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó szervezési munka ellenőrzése,

  d.) az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, döntés az adományok, támogatások, felajánlások elfogadásáról,

  e.)   az előző évről készített beszámoló melléklet elfogadása,

  f.)   döntés vállalkozás létesítéséről, vagy abban való részvételről.

   

     Az Alapítvány, köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg mellékletet készíteni. A melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek.

  Az Alapítvány, mellékletébe valamint a működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az iratokba való betekintést a kuratórium elnöke biztosítja az érdeklődő számára, előzetes időpont egyeztetést követően az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

  Továbbá az Alapítvány, köteles a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-éig a beszámolót és vagyonmérleget készíteni.

   

     A Kuratórium elnökének feladata:

   

  a.)  a Kuratórium működésével kapcsolatos döntés előkészítése, a döntések végrehajtásának előkészítése, a végrehajtás megszervezése,

  b.)   az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó szervezési munka elvégzése,

  c.)   az előző évről készített beszámoló, melléklet előkészítése, előterjesztése,

  d.)   javaslattétel az esetleges jövedelem felhasználására,

  e.)   ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a kuratórium megbízza,

  f.)   beszámol külső szervekkel történő  tárgyalásairól.

  g.)   a kuratóriumi ülések összehívása, levezetése,

  h.)  Az éves feladatterv előterjesztése és az éves gazdálkodás figyelemmel kísérése."

   

  Copyright MyCorp © 2021 Made by JosoDesign